Gratis wifi
Gratis parkeren
Privé badkamer
Dichtbij het centrum

Algemene Voorwaarden ACB Gastenverblijf

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van ACB Gastenverblijf – Dirksbergerweg 20, 6045EV in Roermond. ACB Gastenverblijf maakt onderdeel uit van ACB Counselling & Mediations.
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’.
1.3 Diana J.H.G. Wassing is de beheerder/eigenaar van ACB Gastenverblijf.
Deze eigenaar/beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden ‘beheerder(s)’ leest kunt u ook ‘eigena(a)r(en)’ lezen.
1.4 Met het aangaan van een tijdelijke huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.5 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.6 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot ACB Gastenverblijf ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van ACB Gastenverblijf dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering wordt verstrekt en dat tevens in het gastenverblijf ter inzage ligt.

2. Tarieven

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en eventuele toeristenbelasting.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van het ACB Gastenverblijf zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Reservering en bevestiging

3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt ACB Gastenverblijf een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in ACB Gastenverblijf worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen bij een online booking, ook online vooraf te worden voldaan.
4.2 Omdat ACB Gastenverblijf niet over een pin systeem beschikt, kan de gast ook tijdens het inchecken contant betalen, waarna de gasten een bewijs van betaling zullen ontvangen.
4.3 Voor degenen die zelf vooraf willen overmaken; dit kan tot maximaal 48 uur voor de betreffende incheckdatum. De kosten kunnen worden overgemaakt naar bankrekeningnr. NL70INGB0007818512 t.n.v. ACB Media o.v.v. de verblijfsdata.
4.4 De overige kosten zoals bijv. voor drinken, snacks etc. uit de minibar – dient de gast bij vertrek contant af te rekenen. De prijzen per consumptie vindt u terug op een lijst in ACB Gastenverblijf.
4.5 Op de dag van uitchecken, ontvangt u uw eindfactuur ter plaatse.

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerders te melden zodat de vrijgevallen data alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit: 
5.2.1 Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.
5.2.2 Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 1 dag voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.
5.2.3. Bij annulering op de dag van aankomst of de dag ervoor: 100% van de overeengekomen prijs.
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail) te worden doorgegeven aan ACB Gastenverblijf.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in het ACB Gastenverblijf zijn voor rekening van de gasten.
6.2 De beheerder(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het ACB Gastenverblijf.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van het ACB Gastenverblijf worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

"Arrangementen die bijdragen aan
een positieve relatie of ervaring"

- Onthaasten, relaxen, verbeteren

 

Gastenverblijf reserveren

Bekijk hier de beschikbaarheid en plaats uw reservering

Contact

Dirksbergerweg 20

6045EV Roermond

Mobiel: 06-30533388

Gratis wifi
Gratis parkeren
Privé badkamer
Dichtbij het centrum