Gratis wifi
Gratis parkeren
Privé badkamer
Dichtbij het centrum

Disclaimer ACB Gastenverblijf

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bedandbreakfastroermond.nl (onderdeel van ACB Counselling & Mediations, Dirksbergerweg 20, 6045 EV in Roermond). Hierna te noemen ACB Counselling & Mediations
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ACB Counselling & Mediations zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ACB Counselling & Mediations niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ACB Counselling & Mediations garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ACB Counselling & Mediations wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ACB Counselling & Mediations links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ACB Counselling & Mediations worden aanbevolen. ACB Counselling & Mediations aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ACB Counselling & Mediations niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. 

(SUBKOP) Informatie gebruiken
ACB Counselling & Mediations behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACB Counselling & Mediations of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Wijzigingen

ACB Counselling & Mediations behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
(SUBKOP) Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

"Arrangementen die bijdragen aan
een positieve relatie of ervaring"

- Onthaasten, relaxen, verbeteren

 

Gastenverblijf reserveren

Bekijk hier de beschikbaarheid en plaats uw reservering

Contact

Dirksbergerweg 20

6045EV Roermond

Mobiel: 06-30533388

Gratis wifi
Gratis parkeren
Privé badkamer
Dichtbij het centrum